Primeiro guión técnico

>> 15 nov 2009

Esta semana, o traballo realizado foi a elaboración do guión técnico da parte inicial da curta, a guerra. Dividímonos en pequenos grupos de traballo, e cada un deles encargouse dunha escena, que foi representada graficamente con debuxos e esquemas. Ordenáronse todos estos bosquexos e conseguiuse un esqueleto do que será a guerra, o que será moi útil á hora de comezar a gravar.
Por outra parte, tamén comezamos a manexar algúns termos específicos á hora de nomear os distintos tipos de planos (primeiro plano, plano xeral...) para así entendérmonos mellor entre nós e empregar o mesmo vocabulario.

0 comentarios:

Fotografías cabeceira e laterais

Mamen Fernández Blanco

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP