Sahara, deserto e (des)esperanza

Artígo aparecido no País Semanal do 3 de outubro de 2010, firmado por Lola Huete Machado e Fotografías de Andrew McConnell.


Read more...

Fotografías cabeceira e laterais

Mamen Fernández Blanco

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP