Guión Técnico escena 1: montaxe e sons (1)

>> 31 ene 2010

Isto é unha guía para o grupo de traballo de montaxe.
CARTA INTERNACIONAL DEREITOS HUMANOS No principio ( foto deserto zum... )
Debe servir como idea orientativa, pero o máis importante é, a imaxinación.
Facer probas.
Mirar o resultado dende o punto de vista de un espectador.
Ser críticos co traballo.
Aceptar un resultado adecuado aos medios empregados
Ánimo, moito empeño e ilusión

0 comentarios:

Fotografías cabeceira e laterais

Mamen Fernández Blanco

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP