Primeiras probas con Croma Key

>> 13 oct. 2009

Tomas falsas:

Gato:

Monstro glotón:

0 comentarios:

Fotografías cabeceira e laterais

Mamen Fernández Blanco

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP