Guión técnico escena I

>> 29 ene. 2010

Isto é o guión técnico da última toma na primeira escena.
Reflicte o final de unha batalla. A imaxe debe ser desoladora.
Sensación de desacougo... fume... lume... ausencia... morte...

0 comentarios:

Fotografías cabeceira e laterais

Mamen Fernández Blanco

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP